Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wakacyjna edycja Łódzkiej Akademii PO KL

Wakacyjna edycja Łódzkiej Akademii PO KL

Łódzka Akademia PO KL rozpoczyna nowy cykl spotkań edukacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na prośbę uczestników warsztatów, w okresie wakacji proponujemy intensywną naukę aplikowania o środki w ramach programu – weź udział w letnich warsztatach organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL w Województwie Łódzkim.

Zwracamy uwagę na nowy moduł warsztatowy, oznaczony kodem B05 – zatytułowany "Kontrola projektów". Podczas zajęć przekazane zostaną informacje dotyczące procedur kontrolnych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. mowa będzie o tym, jak należy przygotować się do kontroli, jakie dokumenty należy przygotować i jakie podmioty są uprawnione do przeprowadzania kontroli. Warsztat adresowany jest do beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów i po raz pierwszy odbędzie się już 9 lipca br.

Nabór uczestników na następny tydzień warsztatów będzie ogłaszany każdorazowo w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych i będzie trwał do środy, z możliwością przedłużenia na wypadek wolnych miejsc na warsztatach. Zachęcamy do korzystania z bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w Punkcie Informacyjnym PO KL, który mieści się przy ulicy Roosevelta 15 w Łodzi lub telefonicznie pod numerem 042 663 33 92. Wszelkie informacje dotyczące PO KL znajdują się na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl.

Załączniki:

Back to top