Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 26 marca 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
26 marca 2009 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


I. Otwarcie XXIX Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2009 r

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami o pracach komisji w m-cu marcu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz w Gimnazjum w Parzęczewie.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Parzęczew.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew, Planu Odnowy Miejscowości Leźnica Wielka – Osiedle, Strategii Oświaty za okres od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r.

Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie,

2/

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orła,

3/


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Leźnica Wielka,

4/


w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.

(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 21.904,35 zł.)

5/


w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.

(Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 4.100,00 zł)

6/


W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.

( Przeniesienia w kwocie 173.400,00 zł)

7/


W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014.

Wolne wnioski i sprawy różne.

Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk      

Back to top