Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 27 sierpnia 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołana na wniosek Wójta Gminy
która odbędzie się w dniu
27 sierpnia 2010 r. (piątek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja o ważniejszych działaniach Wójta Gminy Parzęczew od dnia 30 czerwca 2010 r.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Skórka z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 listopada 2009 r.
  2. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Skórka,
  3. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Chociszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 listopada 2009 r.,
  4. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy    Parzęczew  obejmująca obszar położony we wsi Chociszew,
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Orła,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy,
  7. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Bzura? z siedzibą w Łowiczu,
  8. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Bzura? z siedzibą w Łowiczu,
  9. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Bzura? z siedzibą w Łowiczu,
  10. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2010 rok,
  12. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok,
  13. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014,
  14. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok, (zwiększenie budżetu o kwotę 24.400 zł.),
  15. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok, (zwiększenie budżetu o kwotę 15.187,80 zł.).
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.
 6. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
Back to top