Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie podsumowujące działalność operacyjną jednostek OSP w roku 2007.

        18.01.2008 roku w Parzęczewie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność operacyjną jednostek OSP z terenu miasta i gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew. 


        W spotkaniu udział wzięli: Wójt gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski, zastępca wójta – Adam Świniuch, wójt gminy Ozorków – Władysław Sobolewski, były komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu, obecnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatowej w Zgierzu – Bogusław Czekała, zastępca komendanta PSP w Zgierzu – starszy kapitan Waldemar Mrulewicz, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – młodszy kapitan Marian Kwaśniewski, Radny Powiatu Zgierskiego – Grzegorz Kwiatkowski oraz zaproszeni goście. Organizatorem spotkania był komendant Ochrony Przeciwpożarowej gminy Parzęczew – Grzegorz Stegliński.
        Na terenie miasta Ozorków działa jednostka OSP Ozorków, która włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z czterech jednostek OSP działających na terenie gminy Ozorków jedynie OSP Solca Wielka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozostałe zaś – OSP Modlna, OSP Czerchów i OSP Leśmierz to jednostki typu „S”. Wszystkie jednostki działają wspólnie w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie.

    

         W gminie Parzęczew zlokalizowanych jest 5 jednostek OSP, 4 jednostki typu „S”: Parzęczew, Opole, Orła i Chociszew oraz jedna jednostka typu „M”: Śliwniki. Jednostka OSP Parzęczew jest jako jedyna w gminie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na terenie gminy działa Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie.
        W minionym roku na terenie gminy Parzęczew doszło do 22 pożarów, 90 miejscowych zagrożeń oraz 3 fałszywych alarmów. W samej gminie straty wywołane pożarami szacuje się na 61.000 zł., natomiast mienie uratowane wynosi
1.760.000 zł.

        W 2007 r. przeprowadzono inspekcje stanu gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj.: OSP Ozorków, OSP Solca Wielka, OSP Parzęczew. W wyniku kontroli OSP Parzęczew otrzymała wysoką notę 4,5 i nie wniesiono żadnych zaleceń pokontrolnych.
        Większość akcji ratowniczo-gaśniczych jest prowadzona na omawianym terenie wspólnie przez jednostki miasta i gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew. W 2007 roku zarejestrowano 2 pożary średnie – w Kowalewicach i Parzęczewie, pozostałe to pożary małe dotyczące m.in. wypalania traw, poszycia leśnego.
         W planie finansowym dla jednostek OSP na rok 2008 zawarto wniosek do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi o przyznanie dotacji na zakup m.in. sprzętu, wyposażenia osobistego strażaka (hełmy, buty specjalne, rękawice) i umundurowania bojowego. Gmina przeznaczy na wyżej wymienione cele ponad 10.000 zł.
        W minionym roku Parzęczew przeznaczył 90.000 zł. na ochronę przeciwpożarową oraz sprzęt dla OSP, Ozorków – 26.000, gmina Ozorków – 78.000.

Back to top