Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Z korzyścią dla wszystkich

Wraz z początkiem września rozpoczął się drugi rok realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie otrzymają wsparcie poprzez możliwość udziału w następujących zajęciach dodatkowych:

 • rozwijające kompetencje z j. angielskiego
 • rozwijające kompetencje z j. niemieckiego
 • rozwijające kompetencje z matematyki
 • z przedmiotów przyrodniczych „Kuźnia Talentów” w zakresie fizyki, geografii, chemii i biologii
 • rozwijające kompetencje cyfrowe w zakresie grafiki i tworzenia strony internetowej
 • rozwijające kompetencje cyfrowe w zakresie programowania
 • socjoterapeutyczne
 • logopedyczne
 • terapeutyczne z elementami arteterapii
 • dydaktyczno – wyrównawcze z j.polskiego
 • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego

Z kolei w Szkole Podstawowej w Chociszewie uczniowie będą mogli uczestniczyć w:

 • rozwijających kompetencje z matematyki
 • rozwijających kompetencje z j. angielskiego
 • rozwijających kompetencje z przedsiębiorczości
 • edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 • Kole przyrodniczym
 • rozwijających kompetencje cyfrowe
 • rozwijających kompetencje cyfrowe z elementami programowania
 • rewalidacyjnych
 • socjoterapeutycznych
 • logopedycznych
 • indywidualnych z psychologiem
 • dydaktyczno ? wyrównawczych „Słuchowiska-bajki-czytajki”
 • dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
 • dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego
 • dydaktyczno-wyrównawczych z informatyki
 • dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego

Planuje się, iż roku szkolnym 2018/2019 wsparciem zostanie objętych łącznie około 160 uczniów. Warto zaznaczyć, iż zajęcia realizowane w ramach projektu w zeszłym roku szkolnym cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Mimo organizacji niektórych zajęć w soboty, ogólna frekwencja był wysoka.

Tak jak i w zeszłym roku, działania projektowe zostaną skierowane również do nauczycieli, poprzez dofinansowania do studiów, kursów i szkoleń. Do chwili obecnej wsparcie w ramach projektu uzyskało już 38 nauczycieli podnosząc swoje kompetencje i/lub kwalifikacje.

Do końca roku planuje się także zakupić, odpowiednio dobrane do potrzeb uczniów, pomoce dydaktyczne w postaci m.in. programów multimedialnych, plansz dydaktycznych, książek, gier i audiobooków, które z pewnością podnoszą efektywność stosowanych metod nauczania jak i samego procesu dydaktyczno-terapeutycznego.

Śmiało można stwierdzić, iż realizacja projektu wpływa korzystnie nie tylko na rozwój szkół z terenu gminy Parzęczew podnosząc ich jakość, ale co najważniejsze daje więcej możliwości uczniom do rozwoju ich umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Back to top