Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Orłej

Symbol żołnierskiego poświęcenia w obronie Ojczyzny został 14 września 2003r. przekazany mieszkańcom Orłej i całej gminie Parzęczew.

Uroczystość odsłonięcia pomnika przypadła w 64 rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939r. i stanowiła część obchodów 64 rocznicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy.

W miejscu gdzie stanął pomnik 13 szwoleżerów z kolarskiego szwadronu poległo w bohaterskiej walce, dając tym dowód bezgranicznego umiłowania Ojczyzny. Ich żołnierski czyn zasłużył na trwałe upamiętnienie.

Mszę Świętą w intencji poległych celebrował ksiądz Tomasz Ewertowski – proboszcz parafii Grotniki, który dokonał również poświęcenia pomnika. Wojskową oprawę uroczystości zapewniły sztandar i kompania honorowa z 37 Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.

Żołnierze z tej jednostki, obok harcerzy i kolarzy, wystawili wartę honorową przy pomniku. Ukoronowaniem uroczystości było odczytanie Apelu Poległych i oddanie salwy honorowej. Gdy umilkły odgłosy salwy usłyszeliśmy huk nadlatującej pary śmigłowców. Przelatując na wysokości 20m nad pomnikiem kawaleria powietrzna złożyła hołd kawalerzystom czasu wojny.

Delegacje kombatantów, władz samorządowych, wojska, policji, straży pożarnej, harcerzy, kolarzy, szkół i mieszkańców złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono znicze. Przybyli na uroczystość wpisywali się do specjalnej, poświęconej pomnikowi Księgi Pamiątkowej. w ten sposób wszyscy zgromadzeni oddali hołd należny obrońcom swojej Ojczyzny. Mimo upływu tak wielu lat od tamtych wydarzeń pamięć o żołnierzach walczących za naszą wolność jest wciąż żywa. Jak podkreślano w okolicznościowych przemówieniach, w dzisiejszych czasach, w których najwyższe wartości tracą na znaczeniu, pielęgnowanie pamięci o bohaterach i kształtowanie postaw patriotycznych jest niezwykle cenne.

Rozumie to z pewnością grupa młodzieży, która wzięła udział w uroczystości. Harcerze napisali w Księdze Pamiątkowej tylko jedno, ale mówiące wszystko słowo: Pamiętamy … Uroczystość dla oddania hołdu żołnierzom walczącym na tej ziemi zwieńczyła defilada wojskowa.

Back to top