Uroczyste odsłonięcie pomnika w Orłej

Symbol żołnierskiego poświęcenia w obronie Ojczyzny został 14 września 2003r. przekazany mieszkańcom Orłej i całej gminie Parzęczew.

Uroczystość odsłonięcia pomnika przypadła w 64 rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939r. i stanowiła część obchodów 64 rocznicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy.

W miejscu gdzie stanął pomnik 13 szwoleżerów z kolarskiego szwadronu poległo w bohaterskiej walce, dając tym dowód bezgranicznego umiłowania Ojczyzny. Ich żołnierski czyn zasłużył na trwałe upamiętnienie.

Mszę Świętą w intencji poległych celebrował ksiądz Tomasz Ewertowski – proboszcz parafii Grotniki, który dokonał również poświęcenia pomnika. Wojskową oprawę uroczystości zapewniły sztandar i kompania honorowa z 37 Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.

Żołnierze z tej jednostki, obok harcerzy i kolarzy, wystawili wartę honorową przy pomniku. Ukoronowaniem uroczystości było odczytanie Apelu Poległych i oddanie salwy honorowej. Gdy umilkły odgłosy salwy usłyszeliśmy huk nadlatującej pary śmigłowców. Przelatując na wysokości 20m nad pomnikiem kawaleria powietrzna złożyła hołd kawalerzystom czasu wojny.

Zobacz także:  Dzień Kobiet z GOKSiR

Delegacje kombatantów, władz samorządowych, wojska, policji, straży pożarnej, harcerzy, kolarzy, szkół i mieszkańców złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono znicze. Przybyli na uroczystość wpisywali się do specjalnej, poświęconej pomnikowi Księgi Pamiątkowej. w ten sposób wszyscy zgromadzeni oddali hołd należny obrońcom swojej Ojczyzny. Mimo upływu tak wielu lat od tamtych wydarzeń pamięć o żołnierzach walczących za naszą wolność jest wciąż żywa. Jak podkreślano w okolicznościowych przemówieniach, w dzisiejszych czasach, w których najwyższe wartości tracą na znaczeniu, pielęgnowanie pamięci o bohaterach i kształtowanie postaw patriotycznych jest niezwykle cenne.

Rozumie to z pewnością grupa młodzieży, która wzięła udział w uroczystości. Harcerze napisali w Księdze Pamiątkowej tylko jedno, ale mówiące wszystko słowo: Pamiętamy … Uroczystość dla oddania hołdu żołnierzom walczącym na tej ziemi zwieńczyła defilada wojskowa.

Back to top