Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczyste przekazanie inwestycji w miejscowości Kowalewice

18 października 2014 r. w Kowalewicach odbyło się przekazanie inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie miejscowości.
Mieszkańcy Kowalewic wraz z Wójtem Ryszardem Nowakowskim uroczyście otworzyli drogę i plac przecinając wstęgę. Ksiądz Kanonik Jerzy Serwik Proboszcz Parafii p.w. W.N.M.P w Parzęczewie poświęcił obie inwestycje. Wójt wręczył Sołtysowi wsi klucze otwierające bramę do placu, a wszystkich przybyłych zaprosił na poczęstunek.
Licznie przybyli mieszkańcy dziękowali Wójtowi za zrealizowane inwestycje. Na spotkanie przybyli również wykonawcy inwestycji, projektanci, radni i sołtysi.

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120282E WE WSI KOWALEWICE?

DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWANEJ DROGI – 1,902 KM

OKRES REALIZACJI: 2014 ROK

WYKONAWCA ROBÓT:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z O.O.  –  KUTNO
PREZES ? LONGIN GŁOGOWSKI

NADZÓR INWESTORSKI:  PIOTR GRZYB
FIRMA DROGOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ?MAG-BUD? – OZORKÓW

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:                                 600 981,39 zł
DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:         121 200,00 zł
WKŁAD WŁSANY:                                                       479 781,39 zł

ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POCHODZĄCE Z TYTUŁU WYŁĄCZANIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH.

REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH PRZY OSP W OPOLU I OSP W ORŁEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE

OKRES REALIZACJI: 2013-2014

WYKONAWCA ROBÓT:  MAREK KOWALSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARO BUD – TUREK

NADZÓR INWESTORSKI: AGNIESZKA SIUDA
PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY ? AGNIESZKA SIUDA – ZGIERZ

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI:                              184 019,18 zł
DOFINANSOWANIE Z PROW:                                       94 567,91 zł
WKŁAD WŁSANY:                                                      89 451,27 zł

Back to top