Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, iż od grudnia 2013 r. utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Parzęczewie przy ul. Św. Rocha 8 (po prawej stronie przed wiaduktem w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego). Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godz. 7:00 – 15:00.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

  • meble i odpady wielkogabarytowe,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe (zgodnie z przyjętym limitem ? do 30kg rocznie na osobę),

  • przeterminowane leki i chemikalia,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • odpady ulegające biodegradacji,

  • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Back to top