Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uwaga rolnicy gminy Parzęczew

Urząd Gminy w Parzęczewie informuje, że został przesunięty termin odbioru bonów paliwowych dla rolników do dnia 31 maja 2002 roku.

Wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 roku ustalono na kwotę 44,80zł, czyli po 22,40zł na dane półrocze.

Zaświadczenie uprawniające do odbioru bonów paliwowych wydawane jest w tutejszym urzędzie w pokoju nr 12 w terminie do 31 maja 2002r.

Przesłanki uprawniające do otrzymania bonów paliwowych

1. złożyć do wójta wniosek zgodnie ze wzorem (druk w pokoju nr 12),

2. być podatnikiem podatku rolnego,

3. prowadzić działalność rolniczą,

4. być właścicielem i posiadaczem co najmniej jednego ciągnika rolnego,

5. nie mieć zaległości podatkowych w podatku rolnym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 042 718 60 95, 718 60 14.

Back to top