Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wielka Linndgreniada w Leźnicy Wielkiej

19 kwietnia 2004 r. o godz. 10,00 odbyła się wielka Lindgreniada w Leźnicy Wielkiej, tzn. Międzyszkolny Turniej Literacki dla kl. IV – VI ze szkół podstawowych pn. „ASTRID LINDGREN – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”.
Organizatorem turnieju literackiego była Biblioteka Klubu Garnizonowego w Leźnicy Wielkiej. Do turnieju zgłosiły się trzy szkoły – Szkoła Podstawowa z Chociszewa, Szkoła Podstawowa z Parzęczewa oraz Zespół Szkół z Parądzic. Zgodnie z regulaminem Turnieju, każda ze szkół mogła zgłosić do udziału w konkursie trzy osoby. Ponieważ pozostałe zaproszone szkoły nie zgłosiły swojego udziału, komisja wyraziła zgodę na udział pięciu osób ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i tym sposobem do turnieju przystąpiło jedenaście osób. Po teście kwalifikacyjnym, który odbył się przed rozpoczęciem konkursu, do finału ustnego zakwalifikowało się sześć osób – jedna ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie, trzy z Zespołu Szkół w Parądzicach, dwie ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. Konkurencje składające się na finał ustny były bardzo różnorodne:
– pytania ustne
– rozsypanka tytułowa – konkurencja na czas
– fragmenty tekstów z książek, które były w lekturze
– kserokopia – co przedstawia fotografia
– krzyżówka
– rebus
– ułożenie zabawnego opowiadania z podanych tytułów. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo bogatą wiedzą i refleksem, szczególnie w konkurencjach na czas. Natomiast widzowie czyli towarzyszący swoim kolegom uczniowie nie tylko bardzo głośno dopingowali swoich faworytów, ale mieli także możliwość poszerzyć swoją wiedzę, dzięki doskonałym odpowiedziom uczestników turnieju. Po wykonaniu wszystkich zadań konkursowych i podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki. I tak
I miejsce zajęła Sonia Mikołajczak z Zespołu Szkół w Parądzicach, którą przygotowywała Pani Halina Nastusiak
II miejsce ex aequo zajęły Magdalena Nowosińska ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie pod kierunkiem Pani Agnieszki Wiśniewskej i Justyna Fudalewska ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przygotowywana przez Panią Izabellę Hofman.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe zakupione z funduszu Klubu Garnizonowego oraz dyplomy. Dyplomy otrzymali również wszyscy pozostali uczestnicy konkursu. Turniejowi literackiemu towarzyszyła wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs (również zorganizowany przez Bibliotekę K.G. w Leźnicy Wielkiej) dla kl. 0 – III szkół podstawowych pn. „ŚWIAT BOHATERÓW ASTRID LINDGREN”. Nadesłanych zostało 18 prac wykonanych dowolną techniką (zgodnie z regulaminem konkursu) :
– makiety
– kukiełki
– prace plastyczne na kartonie.
Prace te oceniła Pani Monika Frątczak – dyplomowany artysta plastyk, ilustratorka książek dla dzieci, która 2 kwietnia 2004 r. gościła na spotkaniu w bibliotece w Leźnicy Wielkiej. Pani Monika Frątczak uznała:
– za najlepszą pracę konkursu – makietę do książki „Dzieci z Bullerbyn” w wykonaniu Aleksandry Michalewskiej z Zespołu Szkół w Parądzicach
– za najciekawszy pomysł – kukiełkę „Lisa”, którą zrobiła Marta Kamińska z Zespołu Szkół w Parądzicach
– za ciekawą pracę rysunkową – pracę „Wędkarze” do książki „Dzieci z Bullerbyn” w wykonaniu Piotra Derdzikowskiego z Zespołu Szkól w Parądzicach Zostały przyznane również dwa wyróżnienia, które otrzymały:
– Martyna Sarnocińska z Zespołu Szkól w Parądzicach oraz
– Ewa Kiciak i Marta Wojtczak ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. Dzieci do konkursu plastycznego z Zespołu Szkół w Parądzicach przygotowywała Pani Mariola Kacprzak, natomiast ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Pani Agata Dudek.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe z dedykacją Pani Moniki Frątczak. Nagrody zostały zakupione z funduszu Klubu Garnizonowego w Leźnicy Wielkiej. Była to bardzo udana impreza literacka z doskonała oprawą plastyczną.

M.B. Smolarczyk

Back to top