Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wspólnie dbajmy o czystość naszej Gminy!

Od lat trwa nielegalna praktyka podrzucania śmieci do lasu, przydrożnych rowów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych. Pojawiają się kolejne miejsca nielegalnego wysypywania odpadów na terenie naszej gminy, o których informują mieszkańcy i sołtysi.

Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka.

Przypominamy, iż obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Ponadto do Państwa dyspozycji jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Parzęczewie, gdzie również można przekazać odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynny w każdy wtorek w godz. 1200-1700 oraz sobotę w godz. 800-1600.

Więcej informacji pod linkiem https://www.parzeczew.pl/godziny-otwarcia-pszok-u/

Apelujemy do osób oraz przedsiębiorców, którzy wyrzucają odpady w sposób nielegalny o zaprzestanie tego procederu. Bardzo prosimy osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w miejsca niedozwolone o poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji – Posterunek Policji w Ozorkowie (tel. 42 710 42 60) lub zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną, która została wykonana na terenie naszej Gminy w miejscowościach Orła, Skórka, Pustkowa Góra i Ignacew Folwarczny.

Niestety jest to przykry widok!

Back to top