Kategoria: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez budowę i modernizację infrastruktury oświetlenia publicznego przyczyniających się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Back to top