Tag: Gospodarka odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż od dnia 1 marca 2015 r. nastąpi zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ceny będą wynosiły odpowiednio:

10 zł za jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
12 zł za jednego mieszkańca w zabudowie wielolokalowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
15zł za jednego mieszkańca zarówno w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej jak i w wielolokalowej w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób niesegregowany (zmieszany).

Rodzaj zabudowy

Sposób selektywny

Sposób zmieszany

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
10złosobę
15złosobę

Zabudowa wielolokalowa
12złosobę
15złosobę

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki ze względu na sposób gromadzenia odpadów.

Dla interesanta – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (DOC)
Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (PDF)

Program PDF-XChange Viewer (wersja przenośna, nie wymaga instalacji na komputerze)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – FORMAT ELEKTRONICZNY

W celu przesłania deklaracji w formacie elektronicznym, należy zapisać na dysk komputera plik w formacie aktywnego formularza PDF oraz pobrać i rozpakować program PDF-XChange Viewer. Następnie w programie PDF-XChange Viewer otwieramy pobrany wcześniej plik PDF, wypełniamy go i zapisujemy.Korzystając z usługi – Pismo ogólne do urzędu, należy przesłać wniosek przez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Parzęczew, załączając do wniosku wypełniony i zapisany formularz PDF.

Back to top