Tag: Gospodarka odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż od dnia 1 lutego 2019 r. nastąpi zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ceny będą wynosiły odpowiednio:
– 13 zł za jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
– 15 zł za jednego mieszkańca w zabudowie wielolokalowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
– 18zł za jednego mieszkańca zarówno w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej jak i w wielolokalowej w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób niesegregowany (zmieszany).

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
Sposób selektywny: 13 zł/osobę
Sposób mieszany: 18 zł/osobę

Zabudowa wielolokalowa
Sposób selektywny: 15zł/osobę
Sposób mieszany: 18zł/osobę

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki ze względu na sposób gromadzenia odpadów.

Dla interesanta – Gospodarka odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (DOC)
Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (PDF)

Program PDF-XChange Viewer (wersja przenośna, nie wymaga instalacji na komputerze)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – FORMAT ELEKTRONICZNY

W celu przesłania deklaracji w formacie elektronicznym, należy zapisać na dysk komputera plik w formacie aktywnego formularza PDF oraz pobrać i rozpakować program PDF-XChange Viewer. Następnie w programie PDF-XChange Viewer otwieramy pobrany wcześniej plik PDF, wypełniamy go i zapisujemy.Korzystając z usługi – Pismo ogólne do urzędu, należy przesłać wniosek przez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Parzęczew, załączając do wniosku wypełniony i zapisany formularz PDF.

Back to top