Kategoria: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w gminie Parzęczew poprzez ich głęboką termomodernizację.

Back to top